Úvodní strana
Univerzitní miniškolka EDISONKA
 

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

vedení Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií podporuje provoz dětského koutku Edisonka poskytnutím prostor a výrazné finanční dotace. Dosavadní zkušenosti ukazují, že o dětský koutek je mezi zaměstnanci/studenty zájem a jeho služby pomáhají v zapojení rodičů do dění na VUT v Brně. Na financování se budou podílet všechny fakulty, jejichž zaměstnanci umísťují děti v Edisonce. Součástí samofinancování je i poplatek účtovaný rodičům stanovený ve výši 40,- Kč za hodinu pobytu jednoho dítěte v dětském koutku. 

Rezervaci v rezervačním systému lze zrušit do půlnoci předchozího dne a to mailem nebo telefonicky. Pokud tak rodič neučiní, zaplatí celou rezervovanou dobu pobytu dítěte.

Děti, které neodpočívají, lze vyzvednout v čase 11.30 - 12.00 hod.

 

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO EDISONKY

  • Papuče
  • Oblečení do třídy
  • Oblečení na vycházku či hřiště s přihlédnutím k aktuálnímu počasí
  • Svačinu a oběd v krabičce označené jménem
  • Pití ve flaštičce či láhvi označené jménem
  • Náhradní plenky a mokré kapesníčky, pokud je třeba
  • Papírové kapesníky
  • Osobní nezbytnosti (dudlík, bryndáček, flaštičku, mléko, hračku….)

Doporučujeme vzít s sebou do skříňky náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, kalhoty, ponožky).

Režim dne v Edisonce

7:30 – 9:00 příchod dětí do Edisonky (podle potřeby rodičů i později) hry dle vlastní volby, zájmové hry, tvoření

9:00 svačina

9:15 – 9:45 individuální a spontánní činnosti

9:45 – 10:00 komunitní kruh, tělovýchovné činnosti, pohybové hry

10.00 - 11.30 příprava na pobyt venku (dle počasí na školním dvorečku či procházka)

11.45 - 12.00 oběd a individuální odchod dětí

12.00 - 14.30 příprava na odpočinek a polední klid

14.30 možnost příchodu dětí na odpolední pobyt

14.45. - 17.00 individuální odchody dětí, hry dle vlastní volby

Po dohodě lze otevírací dobu prodloužit.

 

Osobní schůzky a návštěvy si prosím dohodněte předem telefonicky na čísle 739 412 564

 

INFORMACE KVESTORKY:

v rámci konsolidačního balíčku byl od 1.1.2024 zaveden nezdanitelný limit pro čerpání zaměstnaneckých benefitů ve výši 21.983,- Kč. Do tohoto limitu se započítají mimo jiné (např. benefitní karta) také náklady na služby dětského koutku Edisonka.

 

Protože univerzita dětský koutek finančně podporuje, poskytuje tím zaměstnancům, kteří ji využívají, nepeněžní benefit. U těchto zaměstnanců tak může dojít po vyčerpání výše uvedeného limitu ke zdanění tohoto benefitu. Koncem prosince byla vydána metodika, která stanovuje mimo jiné i způsob ocenění poskytnutého benefitu na mateřské školky (a další zařízení dětské péče), kde nepeněžním příjmem by byl celý příspěvek zaměstnavatele na provoz školky ponížený o částku úhrady zaměstnance.

 

V únoru r. 2024 vydala Finanční správa informaci o změně způsobu ocenění tohoto benefitu a v současné době je schvalována legislativní úprava ocenění. Dle této nové legislativní úpravy bude výše benefitu posuzována jako rozdíl mezi cenou, kterou uhradí zaměstnanec a cenou v místě a čase obvyklou u státní či obecní školky. Cena v místě a čase obvyklá byla po zjištění cen státních mateřských školek stanovena průměrem na cenu 620,- Kč. Cena je stanovena na jedno dítě/měs.

 

TO ZNAMENÁ - PŘÍKLAD:

  1.   pokud zaměstnanec využije dětský koutek Edisonka u jednoho dítěte na 16 hod./měs., zaplatí cenu za užití školky 640,- Kč/měs. (16 hod. x 40 Kč/hod.). Protože jím zaplacená cena je vyšší než 620 Kč/měs., nebude se mu nic počítat do nepeněžních benefitů pro další zdanění.
  2. pokud zaměstnanec využije školku 5 hod./měs., zaplatí 200 Kč/měs. (5 x 40 Kč/hod.).  V tomto případě bude nepeněžním benefitem částka 420,- Kč (620 Kč-200 Kč). Tato částka se bude sčítat s ostatními benefity zařazenými do limitu 21 983 Kč a teprve částka po překročení tohoto limitu se mu bude danit daní z příjmu.

 

Máte obavy dát své dítě do školy? Mohl by Vám pomoci níže uvedený odkaz: 

http://ona.idnes.cz/separacni-uzkost-0zc-/deti.aspx?c=A141020_223137_deti_haa